Energiasäästunädal 2014 ootab partnereid!

Tänavu toimub juba seitsmendat korda Energiasäästunädal, mida peetakse seekord 10.-16. novembrini. Energiasäästunädal 2014 raames käsitletakse erinevaid energia efektiivset kasutamist käsitlevaid teemasid, mis puudutavad kas otseselt või kaudselt ka tarbijat. Nii tulevad nädala jooksul arutlusele erinevad suuremad ja väiksemad teemad alates elektriautodest, soojatrassi uuendamisest, säästupirnide valikust kuni hoonete energiatõhususeni.
Tasub meeles pidada, et kõigi Eesti elanike valikud energiamajanduse valdkonnas avaldavad meile kaudselt või otseselt igapäevast ja enamasti ka pikaajalist mõju. Jätkusuutliku regionaalse arengu tagamiseks, parema keskkonnaseisundi kindlustamiseks ning majanduse üldiseks efektiivsuseks on tarvis tekitada ja juurutada ühiskonnas selget arusaama ning poolehoidu energiasäästliku eluviisi suhtes. Energiasäästu nädala eesmärgiks on koondada ühe nädala jooksul kokku võimalikult laias ulatuses efektiivse energiakasutuse-teemalisi üritusi ja tegevusi, et anda teemale suurem kõlapind ja nähtavus ning eesmärgini viiv tõuge!

Kutsume kõiki energiatootmise, -vahendamise, -töötlemise, või -säästmisega seotud ettevõtteid ja organisatsioone energiasäästunädalast osa võtma ning tarbijatele ja oma potentsiaalsetele klientidele erinevaid võimalusi tutvustama. Oleme energiasäästunädalal osalevate organisatsioonide ringi igal aastal laiendanud ja loodame seda ka tänavu teha, et koostada mitmekesine ja sisutihe programm, kus iga energiasäästu huviline leiaks endale midagi meelepärast ja vajalikku.

Osalemine oma kampaania või tootetutvustusega Energiasäästunädalal on hea võimalus näidata oma organisatsiooni, kui sotsiaalselt vastutustundlikku ettevõtet. Tänu laialdasele meediakajastusele, sh läbi sotsiaalmeedia ning Postimehe lisana ilmuva Energiasäästunädala erilehe jõuame oma sõnumiga pea iga eestimaalase koju. Kaaskorraldajaks saamine on tasuta, vaja on vaid leida hea idee ja oma kampaania läbi mõelda.

Energiasäästunädala peakorraldajad on Tartu Regiooni Energiaagentuur, KredEx, Eesti Energia, Eesti Korteriühistute Liit, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Swedbank, Säästva Eesti Instituut, Tallinna Energiaagentuur ning Tartu Teaduspark.

Säästmine on tark tegu!

Neeme Kärbo
Energiasäästunädala projektijuht
Tartu Regiooni Energiaagentuur
Telefon 5078835
Email neeme.karbo@trea.ee
www.energiatark.ee

18.08.2014
kõik uudised