Energiamajanduse sündmuste kalender veebilehelt www.energiatalgud.ee.
Täname Eesti Arengufondi tõhusa koostöö eest energimajanduse sündmuste info kogumisel ning levitamisel.
Aitäh meeldiva koostöö eest!