Energeetikud tagasi kooli 2014: energiasäästunädala (10.-16. november 2014) raames kutsutakse energiaga tegelevaid spetsialiste koolidesse külalisõpetajateks.

Kampaania eesmärgiks on jagada noortega igapäevaseid töökogemusi, tutvustada inseneriks olemist ja innustada õpilasi tegelema reaalteadustega. Energiasäästunädala temaatilistest külalistundidest huvitatud õpetajad ja vabatahtlikud külalisõpetajad saavad leida üksteist, kui klõpsavad “Tagasi kooli” infosüsteemis projekti lehe allosas nupul „Tutvu projektis osalejatega“.

Enamik külalistunde viiakse läbi enne 17. novembril toimuvat ametlikku lõputseremooniat. Külalisõpetajaks on oodatud kõik energia tootmise, ülekande ja kasutamisega tegelevad oma valdkonna professionaalid: insenerid, praktikud, teadlased, juhid, projekteerijad, montöörid jne. Me kurdame, et koolipingist ei tule piisavalt tehnikahuvilisi noori – nüüd on meil kõigil võimalik seda ise muuta. Anna oma panus!

Varasemate kogemuste põhjal võib öelda, et eriti oodatud on külalisõpetajad, kes on valmis külastama ka koole, mis asuvad väljaspool suuremaid linnu või maapiirkonnas.

Energeetikud tagasi kooli 2013: energiasäästunädala (11.-17. november) raames toimunud kampaania, milles osales 25 kooli ja 11 külalisõpetajat üle terve Eesti. Kõige enam tunde tegid Siim Umbleja (4 külalistundi Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumis) ja Tiit Kallaste (6 külalistundi Tallinna 21. Koolis ja Tallinna Inglise Kolledžis). Veel osalesid kampaania raames külalisõpetajatena: Aare Vabamägi, Andres Haas, Henri Daum, Ivar Ansper, Janis Pugri, Lembit Kruuse, Marek Muiste, Teet Kerem, ja Ülo Kask.

 

Tiit Kallaste:

Siim Umbleja:

Energeetikud tagasi kooli on Energiasäästunädala raames toimuv teavituskampaania, mille käigus kutsutakse  energiaspetsialiste koolides külalisõpetajana üles astuma.  Kampaaniat viib läbi Tartu Regiooni Energiaagentur algatuse “Tagasi kooli” heal aitamisel. Kampaania eesmärgiks on jagada noortega energiaga tegelevate inimeste igapäevaseid töökogemusi, tutvustada inseneriks olemist ja innustada õpilasi tegelema reaalteadustega. Kampaaniast huvitatud koolid ja vabatahtlikud lektorid leiavad üksteist läbi “Tagasi kooli” veebikeskkonnas paikneva infosüsteemi (https://tagasikooli.ee).

Kampaania kohta saab infot e-posti aadressil tagasikooli[at]trea.ee ja telefonil 763 5374. Kasutades märksõnu #tagasikooli ja #energianädal, saab jälgida kampaaniat Twitteri suhtluskeskkonna vahendusel.

Õppetunnid ja soovitused

Kooliealistele noortele esinedes tuleb rääkida neile jõukohastel teemadel ning püüda luua seoseid just nende teadmiste ja kogemustega. Eriti keerulise materjali korral tuleks valida pigem aeglane tempo ja lihtsatest asjadest rääkides ei maksa liigselt venitada. Erialaterminite ja žargoo kasutamisel tuleks olla ettevaatlik ja pigem kasutada vähem täpseid, kuid üldiselt käibel olevaid väljendeid. Mõistete kasutamisel tuleks need tunni käigus eelnevalt lahti seletada.

Hea õhkkonna loomiseks tuleb püüda auditooriumi oma jutuga kaasa haarata. Selleks on mitmeid võimalusi, millest parim on hea jutuvestmise oskus. Selle puudumist saab kavalalt asendada, püüdes kuulajate tähelepanu näiteks kaasavate tegevustega (alates küsimuste-vastustega nn seminari formaadist kuni käsitöö ja meisterdamiseni), multimeedia vahenditega jne.

Enne esinemist tuleks räägitav jutt läbi mõelda ja kirja panna või meelde jätta selle põhipunktid. Võib ka püüda tekitada sellest seostega rännak (või lugu), mille käigus kuulajad õpivad ja avastavad maailma. Samas ei pea kramplikult etteantud kavast kinni pidama, vaid võib ka vabalt improviseerida, kui on näha, et auditoorium soovib teemat arendada just neid huvitavas suunas.

Infomahuka ja väsitava tunni keskel võib kuulajate huvi hakata langema. Suudame keskendunult kuulata ca 20 minutit, seejärel vajame vaheldust. Vahelduseks võiks olla mõni kergem lugu või harjutus. Võib ka muuta esinemise formaati ja minna loengu pidamiselt üle seminarile, kus õpilased saavad teemat avada oma vaatenurgast.

2013. aastal külalisõpetajana kooli külastanud Tiit Kallaste soovitab keerulisele küsimusele vastamisel hätta jäädes küsida vastu: “Aga mis teie arvate?” ja ühiselt arutledes jõuda hea järelduseni. Ka soovitab ta paluda lastel esitada küsimusi kohe, tunni ajal, mitte aga tunni lõpus, kuna siis kiirustavad õpilased juba vahetundi. Siim Umbleja soovitab rõhku panna külalistunni põhjalikule ettevalmistamisele ning mõtelda läbi, millist sõnumit kuulajad suudavad vastu võtta. Ülo Kask peab koolinoortele esinemist loomulikuks ja soovitab rääkida tavainimesele arusaadavas keeles, sest kooliõpilased ei pea valdama keerulisi termineid. Kõik varasemad külalisõpetajad soovitavad tunni andmist kui head kogemust.

Külalisesinejaks võib olla korraga ka mitu inimest, kes võiksid anda ühise tunni. Seda võimalust võiksid kasutada eelkõige need, kes avaliku esinejana ei tunne ennast kindlalt. Seejuures on selline esinemine suurepäraseks ja arendavaks kogemuseks ka esinejale endale. Võimalik on läbi viia ka grupitööd, jagades klasse erinevate külalisõpetajate vahel ning poole tunni pealt gruppe vahetades. Klassi võib jagada lausa kolme gruppi ja, broneerides kaks tavatundi, võib iga külalisõpetaja pühendada igale grupile 30 minutit. Kõike seda tuleb muidugi planeerida koostöös klassi juhendava õpetaja või kooli esindajaga.

Lisainfot koolikülastuse ja tunni ettevalmistamise kohta võib leida algatuse “tagasi kooli” veebist: Kuidas tundi ette valmistada ja “tagasi kooli” meelespea.

TREA

 

„Tagasi kooli“ infosüsteemi kasutamine Tartu Regiooni Energiaagentuuri projektis Energeetikud tagasi kooli!”

  • Registreeruge “Tagasi kooli” infosüsteemi kasutajaks või logige süsteemi sisse

 Infosüsteemi saate siseneda kodulehel www.tagasikooli.ee. Selle ülemises parempoolses nurgas leiate nupud „Registreeri“ ja „Logi sisse“ või klõpsake menüüribal “Infosüsteem”.

Esmakordsel sisenemisel juhatab infosüsteem Teid täitma oma profiili, mille abil saate kaardistada oma eelistused ja võimalused tundide andmiseks ja soovi korral ka muude tegevuste läbiviimiseks väljaspool “Energeetikud tagasi kooli!” projekti. Just selle info põhjal saavad potentsiaalsed koostööpartnerid Teid edaspidi üles leida.

Kasulik teada: infosüsteemi sõnavaras tähendab “õpetaja” koolis töötavat õpetajat, „külalisõpetajad“ on aga kõik need inimesed, kes, tegutsedes teistel elualadel, on huvitatud andma oma panust õpilaste arengusse.

  • Liituge projektiga „Energeetikud tagasi kooli!“

Kui olete oma profiili täitmisega lõpule jõudnud, näete infosüsteemi alammenüüs kõige paremal menüünuppu “Projektid“. Leidke üles projekt „Energeetikud tagasi kooli!“. Kui vaatate selle kohta lähemat infot, saate vajutada nuppu “Liitu projektiga”.

  • Leidke otsingu kaudu endale koostööpartnerid õpetajad, kelle õpilaste jaoks viia läbi külalistund

Kõik “Tagasi kooli” infosüsteemi kasutajad on otsitavad ja leitavad erinevate valikukriteeriumite alusel. Klõpsake menüüribal „Otsing“, täpsustage enda eelistustele vastavalt otsingu kriteeriumid ja uurige otsingu tulemusi. Kui leiate endale huvipakkuva inimese, võtke temaga julgesti ühendust, et uurida koostöövõimalusi lähemalt.

Samamoodi nagu Teie kasutavad otsingut koostööpartnerite leidmiseks õpetajad. Seepärast võib juhtuda, et mõni huviline õpetaja infosüsteemis ise just Teieni jõuab ja koostööettepaneku teeb.

Konkreetselt “Energeetikud tagasi kooli!” projektiga liitunud õpetajad leiate üles siis, kui klõpsate otsingu lehel “Täpsusta projekt” nupul ning valite sealt selle projekti nime.

  • Registreerige kokku lepitud külalistunnid infosüsteemis, et anda tagasisidet projekti käigu kohta Tartu Regiooni Energiaagentuurile, võimaldada aktiivsemate tunnustamist, aidata kaasa projekti mõju hindamisele ja muuta oma tunniandmise kogemused nähtavaks

Kui on sündinud kokkulepe tunni läbiviimiseks, registreerige see “Tagasi kooli” infosüsteemis järgmiselt.

1)     Leidke infosüsteemist otsingu kaudu koostööpartneriks olev õpetaja ja vajutage tema profiilil nuppu “Registreeri tund siin”. Selgituseks: sõna „tund“ tähistab „Tagasi kooli“ infosüsteemi kontekstis mistahes ühistegevust, mis kokku lepitakse (juhendamine, ekskursioon, üritus jne).

2)     Täitke ka ülejäänud tunni registreerimise väljad. Seejuures märkige palun kindlasti ära, et tund toimus projekti „Energeetikud tagasi kooli!“ raames, valides rippmenüüst projekti nime.

NB Tunni kokkuleppe registreerimist saab alustada ükskõik kumb osapool – õpetaja või külalisõpetaja. Kui seda teete Teie, siis saadetakse täidetud vorm e-kirjaga automaatselt kinnitamiseks Teie koostööpartnerist õpetajale ja vastupidi.

Kõik registreeritud tunnid kuvatakse mõlema osapoole profiilis. Nii saate näha ülevaadet kõigist Teiega seotud tegevustest, mille olete registreerinud, ning annate olulise panuse nii “Energeetikud tagasi kooli!” projekti tegevusse kui „Tagasi kooli“ algatuse tegevusse tervikuna.

Teie küsimusi “Energeetikud tagasi kooli!” projekti kohta ootab projektijuht Marek Muiste aadressil tagasikooli@trea.ee.

“Tagasi kooli” algatusega seotud üldiste küsimustega palun kirjutage aadressile info@tagasikooli.ee või heistage telefonil 5593 6767.