Elektrihind.ee graafik: Kes on soodsaim elektrimüüja?

12. november 2013, Tallinnas

Elektrihind.ee võrdlusportaal võrdles Energiasäästu nädala raames taas aasta keskmist elektrienergia tasu ühe kuu kohta suuremate elektrimüüjate vahel. Aluseks on võetud ühetariifne korter aastase elektritarbimisega 1500 kWh ja kahetariifne maja tarbimisega 10 000 kWh. Ühtsetel alustel võrreldi börsi- ja fikseeritud pakette.

Elektrienergia tasu koos käibemaksuga moodustab ca 50% kogu elektriarvest. Elektriarvele lisanduvad võrguteenuse (ca 40% kogu elektriarvest), elektriaktsiisi (ca 3% elektriarvest) ja taastuvenergia tasu (ca 6% elektriarvest). Graafikus väljatoodud hindades sisaldub pakettide aasta keskmine kuutasu. Maja puhul on arvestatud, et päevane ja öine tarbimine jaguneb pooleks. Andmed pärinevad Elektrihind.ee võrdlusportaalist ja elektrimüüjate avalikest allikatest, seisuga 11.11.2013.

Fikseeritud pakettide puhul on aluseks võetud 12-kuulised ettemaksuta paketid.

Börsipakettide arvestuslik baasbörsihind on 5,44 senti/kWh kohta. Baasbörsihinna arvutusmetoodika arvestab eelmise kuu faktilist börsihinda, lepingu kehtivusperioodi, ajaloolist keskmist hinda ja ajaloolist hooajalist kõikumist. Börsihinnad on indikatiivsed ning ei pruugi olla üks ühele võrreldavad fikseeritud pakettidega, kuna võivad tulevikus oluliselt kõikuda. Küll aga tasub börsihinnal põhinevaid pakette omavahel võrrelda, sest olenemata sellest, kuhu börsihind kõigub, jäävad hinnavahed erinevatel pakettidel samaks, kuna baasbörsihind on kõigil pakettidel sama. Vahed tulenevad erinevatest marginaalidest ja kuutasudest.

Kert Valbet

Arendusjuht
Datahouse OÜ
kiri@elektrihind.ee
5241693
www.elektrihind.ee