KIKI KOOLIKAMPAANIA „ENERGIASÄÄSTUNÄDAL SINU KOOLIS“ OOTAB OSALEJAID

Sihtasutus KIK kutsub kõiki Eesti koole korraldama 10.-16. novembrini oma koolis energia- või keskkonnasäästuga seotud üritusi. Üleskutse eesmärk on innustada väikesi algatusi ning panna lapsi energiasäästu teemadele mõtlema ning lahendusi pakkuma. Üritus toimub energiasäästunädala raames juba neljandat korda ning ka seekord oodatakse osalema kõiki alg-, põhi- ja keskkoole.

„Noored on varasematel aastatel tulnud silmapaistvate avastuste peale. Näiteks tegid eelmisel aastal Võsu kooli õpilased vanadest ajakirjadest ja kogutud riietest toolid. Lihtne ja samas väga ressursitõhus lähenemine. Hea, kui saame innustada koolinoori korra aastas selliseid lahendusi välja mõtlema ja keskkonnaalaseid tegevusi oma koolis eestvedama,“  ütles KIKi juhatuse liige Lauri Tammiste.

Eelmisel aastal tegid peaauhinna väärilist teavitustööd Konguta lapsed, kes andis välja ajalehe „Säästukas”, korraldasid teadlaste öö ja tegid jäätmetest kunsti. Antsla õpilased kaasasid aga terve kooli säästma toitu, koguma taarat, vanu patareisid ja tehnikat.  Võsu Keskkoolis korraldati plakatite konkurss, kuidas säästa energiat ja loodust, koguti ajakirju ja vanu riideid.  Eelmisel aastal võitnud koolide töödega saab tutvuda KIKi kodulehel ja Facebookis.

„Lastel on huvi ja tahet võrrelda enda ning teiste koolide ettevõtmisi ja saada seeläbi lisateadmisi,“ peab eelmisel aastal võitnud Konguta kooli direktor Liina Tamm osalemist lastele põnevaks kogemuseks. „Energiasäästunädal meie koolis juhtis tähelepanu säästmise teemadele üleüldiselt.  Lisaks soodustas see õpilastes ettevõtlikkust ning koostöö tegemise oskust. Sai selgeks, et säästmine arendab nutikust ja kasvatab keskkonnateadlikke kodanikke! Loomulikult osaleme me ka sellel aastal,“ rõõmustas ta konkursi algamise üle.

Konkursil osalemiseks tuleb moodustada kuni 4-liikmeline kooli esindav aktiivgrupp ning registreerida kool vormi kaudu, mille leiabKIKi kodulehelt. Samast leiab ka kogu vajaliku info osalemiseks ja konkursi tutvustava video. Konkursile on oodatud ka need koolid ja noored, kes võtsid osa varasematel aastatel.

Aktiivgrupi ülesandeks on korraldada Energiasäästunädala ajal oma koolis erinevaid üritusi ning teha sellest lühike kokkuvõtlik video. Video peaks lisaks tehtud tegevustele näitama, mis tänu Energiasäästunädale peaks koolis muutuma. Aktiivgrupp võib algatuste läbiviimisel kasutada nii õpetajate kui koolitöötajate abi.

Koolinoorte tegevuste kokkuvõtteid hindab 3-liikmeline žürii. Koolikonkursi peavõiduks on 3 päevane fotoretk Eesti looduses. Lisaks on teisi toredaid auhindu. Parimaid aktiivgruppe tunnustatakse 17. novembril Tallinnas toimuval energiasäästunädala pidulikul lõpuüritusel Energia Avastuskeskuses. Lõpuüritusel on koolidel on võimalus enda korraldatud Energiasäästunädala üritusi esitleda ning seal selguvad ka võitjad.

SA KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist neljateistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.

Lisainfo:

Elina Kink
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Kommunikatsioonijuht
+372 627 4330
Elina.kink@kik.ee